Film promujący Program "Startup na start"

W ramach projektu przyszli przedsiębiorcy korzystali z warsztatów przygotowujących do złożenia wniosków o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Zajęcia i warsztaty wprowadzały uczestników w zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na filmie uczestnicy prezentują przed członkami Rady swoje pomysły biznesowe.