Sprawdź, na co możesz otrzymać wsparcie, jeśli jesteś:

 

Osobą fizyczną:

Mają Państwo możliwość uzyskania dofinansowania na założenie firmy w formie premii. Jeśli zdecydujecie się Państwo na złożenie wniosku o dofinansowanie, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza Państwa sytuacji, pomysłu na biznes. Jeśli analiza pomysłu wykaże, że Państwa biznes ma szanse zaistnieć na rynku, jest spora szansa, że właśnie Państwa wniosek otrzyma premię na uruchomienie własnego biznesu (50 tys. zł. lub 100 tys. zł.), szkolenie i doradztwo. Myśl koncepcyjnie! Pamiętaj, że powinieneś  wcześniej mieć już pomysł na swój biznes.

Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów zamierza pracować z osobami zamieszkującymi obszar LGD, w tym także tymi, które są zagrożone wykluczeniem społecznym w kontekście rynku pracy w celu umożliwienia im uruchomienia działalności gospodarczej. Jeśli masz więcej niż 18 lat i nie pracujesz, możesz starać się o premię na założenie firmy.  Dodatkowo wykażesz, że Twoja sytuacja zawodowa jest trudna. Tak określona została sytuacja kobiet, osób w przedziale wiekowym 18-34 lat, osób zagrożonych ubóstwem materialnym, osób bezrobotnych od co najmniej 6 miesięcy  oraz mieszkających na wsi.  Przygotowywane przez LGD Kłodzka Wstęga Sudetów doradztwo  ukierunkowane jest  na osoby, które mają swój pomysł na biznes a potrzebują wsparcia, aby zoptymalizować swoje działania i zweryfikować pomysł w celu podjęcia trafniejszych decyzji.

W związku z tym LGD KWS przygotowało autorski program pn. „STARTUP na START”, który będzie realizowany z wykorzystaniem sesji coachingowych nastawionych na rezultat, który chce uzyskać nasz beneficjent, czyli uruchomić własną działalność gospodarczą.

UWAGA: Opisane wyżej warunki nie wykluczają innych osób fizycznych ze starania się o wsparcie, jednak należy liczyć się z tym, że ich wnioski nie otrzymają dodatkowych punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru – związanych z trudną sytuacją na rynku pracy, czy zagrożonych ubóstwem materialnym.

Przedsiębiorcą:

Mają Państwo możliwość uzyskania pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, to doskonale wiedzą, że firma (głównie mikro i mali przedsiębiorcy) mają zwykle potrzeby inwestycyjne, polegające np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług i wiążą się z innowacjami. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność Państwa firmy na rynku. Pamiętajcie Państwo, że ze swoim pomysłem musicie się wpisać w lokalną strategię.

Organizacją pozarządową:

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie na realizację lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych, promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego, zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę i wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych w Lokalnej Strategi Rozwoju.

Jednostką sektora finansów publicznych:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą pozyskać fundusze na inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu.