Członkowie Komisji Rewizyjnej:

PRZEWODNICZĄCY Karolina Łuszczki

CZŁONEK Roman Kaczmarczyk

CZŁONEK Agata Winnicka