W dniu 11 kwietnia 2019 r. w biurze LGD-KWS w Lutyni odbyło się podpisanie umów grantowych z Grantobiorcami naboru 6/2018. Zadania z tego naboru to realizacje lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego (1.5.2).

Podpisaliśmy 6 umów z organizacjami pozarządowymi z Kotliny Kłodzkiej na łączną sumę 85 137 zł.