1. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 02.10.2018 r. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniach 27.01.2017 r. i 02.02.2017 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu

Uchwała nr R/1/2017/10 w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej po zmianach, składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze

 

2. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce dnia 25.07.2017 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania na rzecz nabywania nowych umiejetności i zatrudnienia "STARTUP na START" oraz 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8a w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 2/2017 - dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8b w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla indywidualnych przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8c w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/6 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych do udzielenia wsparcia z powodu niezgodności z LSR - dla naborów 2/2017 i 3/2017

3. Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce dnia 28.11.2017 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia 


4. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 26.06.2018 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu; 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start”; 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach; 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną:

Protokół cz. 1 - otwórz

Protokół cz. 2- otwórz


5. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 02.10.2018 r. 


Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.5.1 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywienie miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych oraz 1.5.2 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego

Protokół cz. 1 - otwórz

Protokół cz. 2 - otwórz

6. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 22.05.2019 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia "startup na start".

Protokół - otwórz

Uchwała nr R/1/2019/5 w sprawie: Zatwierdzenia Listy Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej - punktowej w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego tj. 80 pkt. - otwórz

Uchwała nr R/1/2019/6 w sprawie ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków - otwórz  

Uchwała nr R/1/2019/7 w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej - otwórz

 

7. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 04.10.2019 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia "startup na start".

Protokół z posiedzenia Rady cz. 1 - otwórz

Protokół z posiedzenia Rady cz. 2 - otwórz

Uchwała nr 6A z listą rankingową - otwórz

Suplement nr 1 do listy rankingowej

8. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 23.10.2019 r.

Rada dokonała wyboru wniosków wniosków złożonych w ramach następujących naborów:

  • 2/2019 - Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniu działań ekologicznych
  • 3/2019 - Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Protokół z posiedzenia Rady cz. 1

Protokół z posiedzenia Rady cz. 2

9. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 25.08.2020 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia "startup na start".

Protokół z posiedzenia cz. 1 - otwórz

Protokół z posiedzenia Rady cz. 2 - otwórz