I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.rar 11,7 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Logo PROW 2014-2020 (kolor) (.rar 444,34 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Logo PROW 2014-2020 (mono) (.rar 424,22 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne) (.rar 376,35 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Symbol UE (JPG) (.rar 71,45 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Symbol UE (EPS) (.rar 120,54 kB)

 

Zasady wizualizacji i logo Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

Zasady wizualizacji - logotypy KWS

Logo KWS (kolor)

Logo KWS (czarno-białe)

UWAGA – INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

Szanowni Beneficjenci – w przypadku kiedy przyznana Wam pomoc ze środków unijnych ma formę REFUNDACJI poniesionych kosztów i podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w Waszym projekcie – niezbędnym będzie pozyskanie z Krajowej Izby Podatkowej – INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO.

KONKURENCYJNY TRYB WYBORU OFERT - OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW"

Portal dostępny jest pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Rozporządzenie wykonawcze dla trybu konkurencyjnego wyboru ofert

Przygotowany przez nas PORADNIK, ze wzorami dokumentów przydatnych przy zamieszczaniu zapytania na portalu:

Wskazane poniżej załączniki mają charakter poglądowy w zakresie informacji jakie powinny zawierać. Natomiast nie ma obowiązku, aby dokumenty dotyczące Zasad konkurencyjności były składane na tych wzorach.