W dniach 19-20 marca odbyło się szkolenie dla pierwszej grupy uczestników programu STARTUP na START. Szkolenie było poświęcone wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentom, jakie należy dołączyć do wniosku. Na szkoleniu szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym przygotowania biznesplanu. Jest to najważniejszy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. W biznesplanie musi się znaleźć uzasadnienie i opis planowanej działalności gospodarczej, a także analiza finansowa, z której wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie rentowne.