UMOWA RAMOWA Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - otwórz nr 00007-6933-UM0110009/15 z dnia 17.05.2016 r. - otwórz 

załączniki:

1.Lokalna Strategia Rozwoju

2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR 

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

4. Regulamin organu decyzyjnego

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

8. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Aneks nr 1 do Umowy nr 00007-6933-UM0110009/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 07.07.2016 r. - otwórz

załącznik do aneksu nr 1 - otwórz

Aneks nr 2 do Umowy nr 00007-6933-UM0110009/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 08.06.2017 r. - otwórz

załącznik do aneksu nr 2 - otwórz

Aneks nr 3 do Umowy nr 00007-6933-UM0110009/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 11.10.2017 r.

Aneks nr 4 do Umowy nr 00007-6933-UM0110009/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 04.04.2018 r.

Aneks nr 5 do Umowy nr 00007-6933-UM0110009/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 21.12.2018 r.

Aneks nr 6 do Umowy nr 00007-6933-UM011000/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 12.02.2019 r. 

Aneks nr 7 do Umowy nr 00007-6933-UM011000/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 12.02.2019 r. 


Aneks nr 8 do Umowy nr 00007-6933-UM011000/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 28.06.2019 r. 

Aneks nr 9 do Umowy nr 00007-6933-UM011000/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 30.04.2020 r. 

Aneks nr 10 do Umowy nr 00007-6933-UM011000/15 z dnia 17.05.2016 r. zawarty w dniu 30.06.2020 r.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00003-6937-UM0100002/16 z dnia 07.07.2016 r. - otwórz

 

UMOWY OPERACJE WŁASNE

  1. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00517-6935-UM0130868/18 zawarta w dniu 05.11.2018 r. na "Stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno - doradczego, świadczącego usługi doradcze online" - otwórz  

załącznik do umowy o przyznaniu pomocy nr 00517-6935-UM0130868/18 - otwórz

  1. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00558-6935-UM0131225/18 z dnia 21.12.2018 r. na "Wdrożenie know-how w zakresie świadczenia usług w standardzie Instytucji Otoczenia Biznesu" - otwórz  

załącznik do umowy o przyznaniu pomocy nr 00558-6935-UM0130868/18 - otwórz

Aneks nr 1 do Umowy nr 00558-6935-UM0131225/18 z dnia 21.12.2019 r.

Aneks nr 2 do Umowy nr 00558-6935-UM0131225/18 z dnia 21.12.2019 r.

Aneks nr 3 do Umowy nr 00558-6935-UM0131225/18 z dnia 21.12.2019 r.

UMOWY OPERACJE GRANTOWE

1. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00535-6935-UM0121052/18 zawarta w dniu 04.12.2018 r. na operację pt. "Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną."

Aneks nr 1 do Umowy nr 00535-6935-UM0121052/18 z dnia  04.12.2018 r.

1. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00644-6935-UM0121190/18 zawarta w dniu 29..03.2019 r. na operację pt. "Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego."

Aneks nr 1 do Umowy nr 00644-6935-UM0121190/18 z dnia 29.03.2019 r.

Aneks nr 2 do Umowy nr 00644-6935-UM0121190/18 z dnia 29.03.2019 r.

3. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00894-6935-UM0121525/19 zawarta w dniu 11.05.2020 r. na operacje pt. "Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywienie miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych."

Aneks nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy nr 00894-6935-UM0121525/19 z dnia 11.05.2020 r. zawarty w dniu 31,.07.2020 r.

4. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00894-6935-UM0121526/19 zawarta w dniu 11.05.2020 r. na operacje pt. " Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego."

Aneks nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy nr 00894-6935-UM0121526/19 z dnia 11.05.2020 r. zawarty w dniu 31,.07.2020 r.