Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z dnia 09 czerwca 2014 r.:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z dnia 15 lipca 2015 r.:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z dnia 27 listopada 2015 r.:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z dnia 17 grudnia 2015 r.:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z dnia 16 czerwca 2016 r.: