W dniu 25 stycznia w siedzibie Lokalnej Grupy Działania odbył się warsztat refleksyjny. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej. Najważniejszą częścią tego procesu są ćwiczenia analityczno-refleksyjne, których celem jest bieżąca ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań LGD.

W warsztacie refleksyjnym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, zaprzyjaźnionej LGD Qwsi, przedstawiciele JST, NGO, a także członkowie Rady LGD, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyczenia, beneficjenci oraz pracownicy biura LGD.

W imieniu organizatora warsztatów składamy podziękowania wszystkim uczestnikom a Panu Mariuszowi Wachowiczowi dziękujemy za moderowanie warsztatu refleksyjnego.