Termin naboru nr 4/2018 dla JSFP od 01.06.2018 r. do 14.06.2018 r.
Alokacja:  471 797,00  zł

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 26.06.2018 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu; 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start”; 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach; 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną:

Protokół cz. 1 - otwórz

Protokół cz. 2- otwórz

Uchwała R/1,2,3,4/2018/6c w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej - otwórz

 

Termin naboru nr 6/2017 dla JSFP od 28.10.2017 r. do 10.11.2017 r.
Alokacja:   956 677,00 PLN


Uchwała nr R/4, 5 i 6/2017/8c w sprawie: Zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia – mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD z dnia 28.11.2017 r. z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1

 

Termin naboru nr 1/2016 dla JSFP od 16.12.2016 r. do 13.01.2017 r.
Alokacja:  4 350 000,00  zł


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniach 27.01.2017 r. i 02.02.2017 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu

Uchwała nr R/1/2017/10 w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej po zmianach, składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze