Termin naboru nr 1/2020  od 16.07.2020 r. do 30.07.2020 r.
Alokacja: 606 197,01 euro ( 2 424 788,04 zł – po kursie 4,00 zł)

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 25.08.2020 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia "startup na start".

Protokół z posiedzenia cz. 1 - otwórz

Protokół z posiedzenia Rady cz. 2 - otwórz

Uchwała nr R/1/2020/6 - Lista wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej - punktowej w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego - otwórz

Uchwała nr R/1/2020/7 - Zatwierdzenie Listy Rankingowej - otwórz

 

Termin naboru nr 4/2019   od 19.08.2019 r. do 03.09.2019 r.
Alokacja:  1 400 000 zł

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 04.10.2019 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia "startup na start".

Protokół z posiedzenia Rady cz. 1 - otwórz

Protokół z posiedzenia Rady cz. 2 - otwórz

Uchwała nr 6A z listą rankingową - otwórz

Suplement nr 1 do listy rankingowej

Suplement nr 2 do listy rankingowej

Termin naboru nr 1/2019   od 15.04.2019 r. do 29.04.2019 r.
Alokacja:  1 300 000 zł


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 22.05.2019 r.

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia "startup na start".

Protokół - otwórz

Uchwała nr R/1/2019/5 w sprawie: Zatwierdzenia Listy Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej - punktowej w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego tj. 80 pkt. - otwórz

Uchwała nr R/1/2019/6 w sprawie ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków - otwórz  

Uchwała nr R/1/2019/7 w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej - otwórz


 

Termin naboru nr 2/2018   od 01.06.2018 r. do 14.06.2018 r.
Alokacja:  950 000 zł

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 26.06.2018 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu; 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start”; 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach; 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną:

Protokół cz. 1 - otwórz

Protokół cz. 2- otwórz


Uchwała R/1,2,3,4/2018/6a w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej - otwórz

Suplement nr 1 do Listy Rankingowej do naboru 2/2018

Termin naboru nr 4/2017  od 28.10.2017 r. do 10.11.2017 r.
Alokacja:  2 700 000 zł

 

Uchwała nr R/4, 5 i 6/2017/8a w sprawie: Zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia – mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD z dnia 28.11.2017 r. z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1

 

Termin naboru nr 2/2017  od 23.06.2017 r. do 07.07.2017 r.
Alokacja:  2 600 000,00  zł

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce dnia 25.07.2017 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania na rzecz nabywania nowych umiejetności i zatrudnienia "STARTUP na START" oraz 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8a w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia - mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 2/2017 - dla osób chcących uruchomić działalność gospodardczą

Uchwała nr R/2 i 3/2017/6 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych do udzielenia wsparcia z powodu niezgodności z LSR - dla naborów 2/2017 i 3/2017