Termin naboru nr 3/2018  

od 01.06.2018 r. do 14.06.2018 r.

Alokacja:


489 359,00 PLN

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce w dniu 26.06.2018 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu; 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start”; 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach; 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną:

Protokół cz. 1 - otwórz

Protokół cz. 2- otwórz

Uchwała R/1,2,3,4/2018/6b w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej - otwórz

Termin naboru nr 5/2017 

od 28.10.2017 r. do 10.11.2017 r.

Alokacja:

440 000,00 PLN


Uchwała nr R/4, 5 i 6/2017/8b w sprawie: Zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia – mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD z dnia 28.11.2017 r. z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1

 

Termin naboru nr 3/2017  od 23.06.2017 r. do 07.07.2017 r.

Alokacja:

a/ dla wnioskodawców- przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu

1 050 000,00  zł

Alokacja:

b/ dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami

 1 000 000,00  zł

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce dnia 25.07.2017 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania na rzecz nabywania nowych umiejetności i zatrudnienia "STARTUP na START" oraz 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8b w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla indywidualnych przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8c w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia - mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/6 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych do udzielenia wsparcia z powodu niezgodności z LSR - dla naborów 2/2017 i 3/2017