Wzory Wniosku o przyznanie pomocy i inne dokumenty aplikacyjne - otwórz

Uwaga! W przypadku ubiegania się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej należy pobrać dokumenty znajdujące się w punkcie II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.