Działasz w organizacji pozarządowej z osobowością prawną? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Chcesz uczestniczyć we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i ulepszyć swoje otoczenie? Pomożemy Ci!
 

CO OFERUJEMY?
Zapewniamy opiekę ekspertów, doradztwo i możliwość dofinansowania do 30 tys. zł. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w postaci fiszki projektowej, w którym wstępnie przedstawisz nam swój pomysł. Wypełniając i wysyłając fiszkę zgłosisz się do bezpłatnego procesu doradczego w LGD, który przygotuje Cię do wzięcia udziału w naborze wniosków w projekcie grantowym. My dokonamy wstępnej weryfikacji fiszek i zaprosimy Cię na szkolenia w naszym biurze.


CO BĘDZIE TEMATEM SZKOLEŃ?
Pierwsze szkolenie przybliży Ci warunki i zakres wsparcia oferowanego w projekcie grantowym, a także przygotuje Cię do wypełnienia i złożenia Wniosku o powierzenie grantu. Drugie szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i zapozna Cię z działaniem Generatora Wniosków – elektronicznej Aplikacji, za pomocą której złożysz swój Wniosek, gdy interesujący Cię nabór będzie w toku. Ostatnim etapem będzie doradztwo indywidualne, którego termin ustalimy razem.


KIEDY?
Przewidywane terminy szkoleń to druga połowa 2017 roku.
CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?


Od czego zacząć? Zaloguj się na stronie LGD KWS, dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, czyli fiszkę projektową. Wkrótce dostaniesz od nas wiadomość o następnych krokach!


NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.
W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu:
•    telefonicznego pod numerem telefonu biura KWS 74 814 81 59
•    lub mailowego na adres dominika@kws.org.pl.

Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanymi „Grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 

LGD planuje realizację trzech projektów grantowych, na łączną sumę 876 500 zł. Granty będą dofinansowane w 100% i przeznaczone tyko i wyłącznie do realizacji przez organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Czas realizacji zadania przez Grantobiorców będzie wynosił 6 miesięcy, granty będą wypłacane po podpisaniu umowy w postaci bieżącego opłacania faktur kosztów realizacji zadania.


Dofinansowanie w ramach poszczególnych grantów

1.5.1    Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych - dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł - limit w naborze 276 500 zł
1.5.2    Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego - dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł - limit w naborze 300 000 zł
1.5.3    Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną - dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 30 000 zł - limit w naborze 300 000 zł


Pomoc jest przyznawana, jeżeli:
•   wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez Grantobiorcę, nie będzie niższa niż 5 tys. złotych i wyższa niż podana w ogłoszeniu o naborze grantowym (15 000 zł lub 30 000 zł);
•    Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej;
•   Grantobiorcą jest organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i mająca swoją siedzibę lub oddział na terenie działania LGD-KWS.