Zarząd  Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów:

 

PREZES  Sylwia Mielczarek
WICEPREZES

 Patrycja Chilarska

SKARBNIK Jerzy Król
CZŁONEK ZARZĄDU  Monika Pyrcz-Jurczyk
CZŁONEK ZARZĄDU  Tomasz Korczak